Sunday, March 16, 2014

RWANDA:Know Rwandan Hutu Kingdoms

Note: Although they paid tribute to the Tutsi kingdom of Rwanda at one time or another, these kingdoms were in fact independent states up to the beginning of the 20th century when the Tutsi kings annexed them with German and, later, Belgian assistance. The year of installation of the Rwandese administration is that of the appointment of a Tutsi chief for the whole country. Before, there had already been Rwandese "residents" at the different royal courts or other Tutsi chiefs in parts of the kingdoms.


Bugama-Kiganda (Bugamba)

16..                       Kingdom founded.
1916                       Rwandese administration.

Kings (Abami)
.... - ....                Karamera Rubavu
.... - ....                Bigirimana I Karikumutima
.... - ....                Ndwakuzi I Ruvugamaka
.... - ....                Bagabo I Ndlmunwango
.... - ....                Biyuzi Nsabimana
.... - ....                Bigirimana II Gahunda
.... - ....                Ndwakuzi II Nduhiyekunkiko
.... - ....                Bagabo II ShumbushoBuhoma

16..                       Kingdom founded.
1924                       Rwandese administration.

Kings (Abami)
.... - ....                Gaciye
.... - ....                Muremera
.... - ....                Nkinzo I
.... - ....                Macumbi I
.... - ....                Nyakazana I
.... - ....                Serurezi
.... - ....                Nkinzo II
.... - ....                Macumbi II
1916? - c.1928             Nyakazana II                       (d. c.1928)


Bukonya

16..                       Kingdom founded.
1931                       Rwandese administration.

Kings (Abami)
.... - ....                Bwimba I
.... - ....                Nyundo
.... - ....                Babiza
.... - ....                Rukururantimbo
.... - ....                Baranshanya
.... - ....                Nibungurure
.... - ....                Magabe
.... - ....                Nsoro
.... - ....                Bwimba II
192. - 1961                Ruvogo                             (d. 1961)


Bushiru

16..                       Kingdom founded.
1919                       Rwandese administration (in fact Belgian military
                             administration).
Sep 1921                   Independent kingdom restored (after withdrawal of
                             Belgian forces).
1925                       Rwandese administration restored but autonomy granted.
Aug 1938                   Autonomy abrogated?

Kings (Abami)
.... - ....                Gasiga Ngwabije
.... - ....                Nyamakwa I Mudenda
.... - ....                Nyamwanga Ngumije
.... - ....                Nyabisaso
.... - ....                Nyamakwa II Bwanamunda
.... - ....                Sangano Burondwe
.... - ....                Kibogora Shyinambere
1912? - Aug 1938           Nyamakwa III Nditunze              (d. 1938)
19.. -  3 Apr 1954         Kidahiro                           (d. 1954)


Bukunzi

Kings (Abami)
.... - ....                Ndagara
.... - ....                Ruhinda
.... - ....                Kimenyi
.... - ....                Buhinga I
.... - ....                Karemera
.... - ....                Kibyutsa
.... - ....                Batsinda
.... - ....                Musumba
.... - ....                Nyabyungo
.... - ....                Gisamganya
.... - 1904                Kamaka Nyundo                       (d. 1904)
1904 - 1926                Senyagahanga Buhinga II 
1926                       Korabili
1926 - c.1928              Gisazi  
1928 - ....                Lukoro


Busozo

1925                       Rwandanese administration.

Kings (Abami)
.... - ....                Kija I
.... - ....                Ngoga I
.... - ....                Kabeja
.... - ....                Ruzigamazi
.... - 30 Mar 1923         Kija II                             (d. 1923)
30 Mar 1923 - Oct 1925     Ngoga II  


Bwanamwari

16..                       Kingdom founded.
1919                       Rwandese administration.

Kings (Abami)
.... - ....                Gicuki
.... - ....                Kabanga
.... - ....                Gatare
.... - ....                Mbonyumugenzi
.... - ....                Nyarujojo
.... - ....                Ruhagaze
.... - ....                Ruhindura
.... - ....                Nkuliyingoma
.... - ....                Rwamucyo
.... - 19..                Rukaburacumu Semabumba             (d. 1930)


Cyingogo

16..                       Kingdom founded.
1916                       Rwandese administration.

Kings (Abami)
.... - ....                Bwongera
.... - ....                Bwojojo
.... - ....                Bwoya
.... - ....                Muganwa I
.... - ....                Gitwiko
.... - ....                Muhazi I
.... - ....                Sunzu
.... - ....                Kiruhura
.... - ....                Muganwa II
.... - ....                Muhazi II


Impara

Kings (Abami)
.... - ....                Rwanteri
.... - ....                Sekadegede
.... - ....                Serutabura I
.... - ....                Mpunga
.... - ....                Serutabura II
.... - ....                Mashaza
.... - ....                Nyamwesa
.... - ....                Nzirumbanji
.... - ....                Rwakageyo
.... - ....                Ntizimira
.... - 1893                Rwabigwi                               (d. 1893)
1893 - 1905                Tshigenza Rwabilinda 
1905 - 1912                Rwidegembya
1912 - Feb 1942            Leon Rwagataraka   


Kibari

16..                       Kingdom founded.
1931                       Rwandese administration.

Kings (Abami)
.... - ....                Ntorero
.... - ....                Sindyimbogubusa
.... - ....                Rutabura
.... - ....                Ndorere
.... - ....                Kanyagera
.... - ....                Jaba
.... - ....                Murembe
c.1912                     Mwijuka Rubanzabigwi
19.. - 1926                Rugamba                            (d. 1926)


Ruhengeri

16..                       Kingdom founded.
19..                       Rwandese administration.

Kings (Abami)
.... - ....                Rwabelinda Mujyambere
.... - ....                Rwakigerama Ndabelishye
.... - ....                Rubebaza Karayi
.... - ....                Ndarabutse Hirwa
.... - ....                Maheshi Ndazigiye
.... - ....                Gihima Vunabendi
.... - ....                Muramira Bishoboke
.... - ....                Rwabunga Mutabazi
.... - ....                Kimararungu Bihinda


Rwankeri

16..                       Kingdom founded.
1931                       Rwandese administration.

Kings (Abami)
- First line -
.... - ....                Gaciye
.... - ....                Muremera
.... - ....                Milindi I
.... - ....                Mujyambere
.... - ....                Myeli
.... - ....                Remera
.... - 1917                Milindi II                         (d. 1917)
- Second line -
.... - ....                Kaguyane
.... - ....                Mutungane
.... - ....                Ntuye
.... - ....                Rubeya
.... - ....                Kwandara
.... - ....                Buremo
.... - ....                Nyamputa
.... - ....                Meli
.... - ....                Maganga
.... - ....                Ndamuzigiye
.... - ....                Byingingo
.... - ....                Kwihangana
.... - 1946                Rushinga                           (d. 1946)

© Ben Cahoon

No comments:

Post a Comment